Plaatsgebondeninvloeden

Plaats gebonden invloeden kunnen over een langere periode op ons inwerken. Als bijvoorbeeld bij de slaapplaats te hoge elektrische, magnetische of gepulste velden aanwezig zijn, kunnen deze ons gedurende de gehele slaap, welkevoor een derdedeel uit ons leven bestaat, belasten. De mens heeft geen zin heeft in zulke belastingen, Elektrosmog kan men noch ruiken, noch proeven, horen,voelen ofzien enzich dienovereenkomstig ook niet daartegenbeschermen en de belastingen vermijden. Hetzelfde geldt ook voor geologische stoorzones.Het voorbeeldvan de afgebeelde boom, die op een plaatst staat met een hoge geopathische belasting, maaktduidelijkhoe belangrijk hetreducerenvan plaatsgebondeninvloedenvoor een duurzame gezondheidis van de mens.

De Bioresonantie volgens Paul Schmidt is zowel in de Diagnostiek alsook in de Therapie universeel inzetbaar en daarombij uitstek geschikt, om de invloeden van plaatsgebonden belastingen te bewerken. Wanneerbelastingen langer op de mens inwerken, tonen zich inhet Organisme typische, gestoordefrequentiespectra. Wordt dan in het kader van een diagnostiek de frequentiewaarde als gestoord gevonden, dan is het voor de therapeuten duidelijk, dat de patiëntbijv. een elektrosmogbelasting ofals voorbeeld een belasting door geologische stoorzone heeft. Alleen dat is al een grote hulp, dankan eengericht advies voor reduceringvan de huidige belasting worden gegeven.

Vanuit het perspectief van de Bioresonantievolgens Paul Schmidt kan nog veel meer worden gedaan ter reducering van zulke belastingen. Want wat is makkelijker om apparaten te ontwikkelen, die de inhet organisme belastende frequentiespectra zoharmoniseren, datstoringen zich niet meer kunnen manifesteren. Zo kan tegenwoordig de therapeut, bouwbiloog etc.,en de gebruikerzelf optientallen jaren geteste, en tienduizend keer bewezenapparaten inhet bereik van de Elektrosmogen de geopathische Belastingen teruggrijpen.

Enhet Beste: de werking van de apparatenkanmen wederom met de Bioresonantie volgens Paul Schmidt - door hetreducerenvan gestoorde frequentiespectra inhet organisme - aantonen.

 
1 2 3 >
 
Duplex IV, groot van roestvrij staal, zonder...

Duplex IV, groot van roestvrij staal, zonder aardkabel

Artikelnummer: 233

*

Duplex III groot, met aardkabel

Duplex III groot, met aardkabel

Artikelnummer: 230

*

Duplex III medium, met aardkabel

Duplex III medium, met aardkabel

Artikelnummer: 231

*

Hoogfrequente Rayonator met 10 frequenties

voor zelfstandig gebruik met aansluiting op het...

Artikelnummer: 32724

*

Mini-Rayonex

fundamentale frequentie waarde 12.5

Artikelnummer: 2033

*

Hoogfrequente analyserset van Gigahertz HFE59B

Breedbandmeettoestel voor professionele analyse van de...

Artikelnummer: 854

*

Veldmeter FM 6T

elektrische en magnetische wisselvelden

Artikelnummer: 848

*

Koffer voor veldmeter FM 6T

perfect voor de veldmeter FM 6T

Artikelnummer: 849

*

FM 6T-handelektrode voor...

accessoire voor de veldmeter

Artikelnummer: 847

*

Veldmeter FM 10L

een multitalent voor elektromagnetische velden

Artikelnummer: 865

*

Magnetostatische probe BS 10

Eendimensionale meting van magnetische...

Artikelnummer: 866

*

Elektroveldsonde EFS6 voor FM 6T en FM 10L

Meting van elektrische wisselvelden

Artikelnummer: 868

*

12 24 36 48
1 2 3 >